1/

Wifi

Boutique Hotel ‘t Klooster beschikt over goed en snel WiFi.

Met een wachtwoord kan je inloggen en heb je goed bereik in je kamer, in de tropische binnentuin en bij Restaurant Blessing.

Deze service is geheel gratis!